Zimní Třeboňská nocturna 2014 / 15

___

 

 čtvrtek 23. 10. 2014 / 19:30 hod // Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

Pěvecký recitál „Královna noci“

Christina Johnston — soprán / Velká Británie

VIRTUOSI KVINTET — smyčcový kvintet

 

 

čtvrtek 13. 11. 2014 / 19.00 hod // Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

Duo TERES

Lucia Kopsová — housle

Edita Keglerová — Tomáš Honěk

 

 

 čtvrtek 11. 12. 2014 / 19.00 hod // Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

Adventní koncert

LINHA SINGERS

Jiří Linha — umělecký vedoucí

 

 

čtvrtek 22. 1. 2015 / 19.00 hod // Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

Tónobraní

Jiří Dědeček

Michal Prokop

Prof. Jiří Hlaváč

Moderoval Prof. Jiří Hlaváč

Setkání hudebníků jsou takřka výhradně věnována rozhovorům o hudbě. Pokud se ovšem nepotkají osobnosti s výrazným přesahem do dalších oborů. S Jiřím Dědečkem a Michalem Prokopem nás takováto vybočení jistě čekají, protože literatura, politika i organizační činnost vyplnila velkou část jejich života. Lednové Tónobraní bude setkáním s osvětou, všestranností a vzdělaností.  Jiří Hlaváč

 

 

 

čtvrtek 19. 2. 2015 / 19.00 hod // Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

TRIO LA MUSICA

Zuzana Rzounková — lesní roh

Marta Korduljak — flétna

Iva Návratová — klavír

 

 

čtvrtek 19. 3. 2015 / 19.00 hod // Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

František Novotný — housle

Klára Erdingerová-Staňková —  housle

Vladimír Hollý — klavír

 

 

Pořady uváděl pan Dušan Vančura.